Thủ tục khám chữa bệnh

1.Tiếp đón bệnh nhân:

– Phân loại bệnh nhân (lý do bệnh nhân đến khám bệnh), đối tượng ưu tiên (người lớn tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, thẻ VIP, các phòng khám hợp tác, …).
– Thu thập thông tin bệnh nhân.
– Tư vấn dịch vụ khám và giải đáp thắc mắc.
– Lập hồ sơ khám, nhập thông tin bệnh nhân vào phần mềm quản lý (trường hợp có phiếu tái khám của bác sĩ làm hồ sơ tái khám), tái khám sau phẫu thuật Lasik và Phaco (miễn phí 03 lần tái khám, tái khám lần thứ 4 tính phí).
– Chuyển quầy thu ngân.
– Điền đầy đủ thông tin các hồ sơ khám mắt, Lasik, Phaco, …
– Chuyển hồ sơ vào phòng Khúc xạ và Chẩn đoán hình (nếu bệnh nhân khám, phẫu thuật Lasik và Phaco), sau đó khám theo quy trình phẫu thuật.
– Chuyển hồ sơ vào phòng khúc xạ (đối với bệnh nhân chỉ đo khúc xạ, khám và đo khúc xạ hoặc tái khám sau phẫu thuật Lasik và Phaco).

2. Hướng dẫn:

– Hướng dẫn bệnh nhân làm xét nghiệm trước phẫu thuật (đối với bệnh nhân phẫu thuật Phaco và trung phẫu).
– Hướng dẫn bệnh nhân mua thuốc (đối với bệnh nhân được cấp toa về) và mua kính theo đơn kính.
– Ghi phiếu hẹn, lên lịch mổ và dặn dò trước mổ cho bệnh nhân (đối với bệnh nhân khám mổ Lasik và Phaco).
– Hẹn ngày và báo giờ hội chẩn cho bệnh nhân (đối với bệnh nhân cần hội chẩn Bác sĩ).

QT1

3. Hướng dẫn bệnh nhân trước phẫu thuật:

– Hướng dẫn bệnh nhân trước và sau phẫu thuật khúc xạ.
– Hướng dẫn bệnh nhân trước và sau phẫu thuật Phaco.

4. Hướng dẫn làm thủ tục phẫu thuật Phaco và Lasik:

– Hoàn thành hồ sơ tiền phẫu: Xét nghiệm cận lâm sàng ( Phaco), kiểm tra cận lâm sàng (Lasik).
– Hướng dẫn bệnh nhân, người nhà đọc và ký cam kết trước phẫu thuật.
– Nhập thông tin phẫu thuật.
– Chuyển hồ sơ qua thu ngân.
– Kiểm tra hồ sơ (tên, tuổi, địa chỉ, hóa đơn đóng tiền phẫu thuật và phương pháp phẫu thuật đã trùng khớp với nhau chưa?, số lượng mắt phẫu thuật, MT hay MP?).
– Bàn giao hồ sơ vào phòng mổ (đối với hồ sơ phẫu thuật đầy đủ, hộ lý ngoài quầy chuyển hồ sơ cho hộ lý trong phòng phẫu thuật, hồ sơ phẫu thuật có ghi chú TKYK sẽ chuyển và bàn giao lại cho ĐD phụ trách phòng phẫu thuật).

5. Thời gian hoàn tất quy trình:

– Khám Mắt: khoảng 15 – 20 phút.
– Khám và đo khúc xạ: khoảng 30 phút.
– Khám Lasik: khoảng 140 phút.
– Khám Phaco: khoảng 90 phút.
– Tái khám sau phẫu thuật Lasik và Phaco: khoảng 10 phút.
Chia sẻ :

Trung tâm Mắt 30-4