Thông báo nghỉ lễ 10/3 Âm lịch và ngày 30/4/2015

Nhân dịp lễ 10/3 Âm lịch và ngày 30/4, 01/5/2015, Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 xin gửi đến Quý khách hàng lịch nghỉ lễ của Trung tâm như sau:

Thong bao nghi le0001-page-001

Chia sẻ :

Trung tâm Mắt 30-4