Hợp tác – Đào tạo

Từ tháng 9/2013, Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 phối hợp với các trường Đại học triển khai chương trình khám và tư vấn điều trị tật khúc xạ cho sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 03/2014, chương trình đã thực hiện tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp. Hồ Chí Minh và mới đây là tại trường Đại học Hoa Sen.

tật khúc xạ học đường - mat304.com

Hội thảo về “Tật khúc xạ học đường” tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: mat304.com

tật khúc xạ học đường - mat304.com

Hội thảo về “Tật khúc xạ học đường” tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: mat304.com

Chương trình khúc xạ học đường lần này được triển khai một cách sâu rộng, bao gồm hội thảo tư vấn phòng chống và điều trị về tật khúc xạ cho sinh viên các trường, hỗ trợ các trường khám sàng lọc các trường hợp mắc tật khúc xạ.

kỹ thuật viên đo khúc xạ - mat304.com

kỹ thuật viên đo khúc xạ - mat304

Các kỹ thuật viên đang đo khúc xạ tự động và kiểm tra mắt cho sinh viên tại trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: mat304.com

đo thị lực - mat304.com

Các bác sĩ đang đo thị lực của sinh viên tại trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: mat304.com

bác sĩ tư vấn - mat304.com

Bác sĩ tư vấn cho sinh viên tại trường Đại học Hoa Sen. Ảnh: mat340.com

Hiện nay, các bệnh về tật khúc xạ có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh – sinh viên. Do vậy, việc phát hiện tật khúc xạ sớm là một công việc hết sức quan trọng, có tác dụng giáo dục ý thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt, tự bảo vệ đôi mắt của mình.

Nhiều hoạt động khúc xạ học đường tương tự sẽ được Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 tiếp tục triển khai tại nhiều trường đại học khác trong năm 2014.

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4

Share Button