Tin tuyển dụng: nhân viên kế toán, IT mạng
Tin tuyển dụng: nhân viên kế toán, IT mạng

Hiện nay Trung tâm Mắt chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại trung tâm cho các vị trí sau … BỆNH VIỆN 30-4 TRUNG TÂM MẮT KTC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 là ...

Đọc thêm...
Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp, nhân viên IT, bán hàng, Sales & Marketing
Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp, nhân viên IT, bán hàng, Sales & Marketing

Hiện nay Trung tâm Mắt chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại trung tâm cho các vị trí sau … BỆNH VIỆN 30-4 TRUNG TÂM MẮT KTC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 là ...

Đọc thêm...
Tuyển dụng: Thư ký y khoa, Điều dưỡng viên, Nhân viên Sales & Marketing
Tuyển dụng: Thư ký y khoa, Điều dưỡng viên, Nhân viên Sales & Marketing

BỆNH VIỆN 30-4 TRUNG TÂM MẮT KTC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 là đơn vị khám, chẩn đoán, điều trị nội khoa và phẫu thuật các bệnh lý về mắt bằng các thiết bị và công nghệ ...

Đọc thêm...
Tuyển dụng: Cần tuyển Bác sĩ làm ngoài giờ
Tuyển dụng: Cần tuyển Bác sĩ làm ngoài giờ

BỆNH VIỆN 30-4 TRUNG TÂM MẮT KTC   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4 là Đơn vị hợp tác giữa Công ty TNHH Việt Lai và Bệnh viện 30-4 theo chủ ...

Đọc thêm...
Tuyển dụng: Cần tuyển nhân viên Sales và Marketing
Tuyển dụng: Cần tuyển nhân viên Sales và Marketing

BỆNH VIỆN 30-4 TRUNG TÂM MẮT KTC   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4 là Đơn vị hợp tác giữa Công ty TNHH Việt Lai và Bệnh viện 30-4 theo chủ ...

Đọc thêm...