Viễn thị có nguy hiểm không?
Viễn thị có nguy hiểm không?

1. Giới thiệu: Viễn thị là một tật khúc xạ tương đối phổ biến ở trẻ em. Tật khúc xạ này thông thường là do trục nhãn cầu ngắn hơn giới hạn bình thường. Người bị viễn thị nặng sẽ nhìn ...

Đọc thêm...