Bảo hiểm y tế

1. Quy trình và thủ tục thực hiện Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4:

Bước 1:  Bệnh nhân đến bộ phận Tiếp tân để được nhập thông tin quản lý gồm:

– Họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, …

– Thẻ Bảo hiểm photo.

– Chứng minh thư photo.

– Giấy xin chuyển viện tại nơi đăng ký Bảo hiểm cấp (nếu có).

Bước 2: Thực hiện đúng quy trình khám, điều trị và nộp phí đầy đủ như bình thường.

Bước 3: Kết thúc khám, điều trị.

 

Capture

2. Mã thẻ Bảo hiểm y tế:

Mã thẻ bao gồm 15 ký tự, chia thành 06 ô như sau:

HC 06 01 10 012 00123

– Ô thứ 1: bằng chữ, quy định mã đối tượng.

– Ô thứ 2: bằng số, từ 1 – 7, quy định mức hưởng bảo hiểm y tế.

– Ô thứ 3: bằng số, quy định mã tỉnh thành, nơi phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

– Ô thứ 4: bằng số, mã quận huyện.

– Ô thứ 5: bằng số, quy định mã đơn vị.

– Ô thứ 6: bằng số, quy định số thứ tự của người tham gia bảo hiểm y tế trong một đơn vị.

3. Mã đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế:

Áp dụng đối với BN khám Mắt, trung, tiểu phẫu theo dạng bệnh lý và phẫu thuật Phaco.

Đối tượng Tên gọi
1 Doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật đầu tư HTX, liên hiệp HTX hoạt động theo luật HTX
Cơ quan hành chính
Tổ chức nước ngoài
Các tổ chức khác
Cán bộ công chức
Cán bộ XP không chuyên trách, cán bộ dân số xã
DN
HX
CH
NN
TK
HC
XK
2 Công an CA
3 Hưu trí + mất sức HT
4 Người hưởng trợ cấp tai nan, bệnh nghề nghiệp TB
5 Người hưởng trợ cấp từ ngân sách, công nhân cao su nghỉ việc MS
6 Cán bộ xã, phường hưởng trợ cấp từ BHXH XB
7 Cán bộ xã, phường hưởng trợ cấp từ ngân sách XN
8 Người hưởng trợ cấp thất nghiệp TN
9
Người có công
Bà mẹ VN anh hùng, lão thành CM, thương bệnh binh 81%
Có công khác
CC
CK
10 Cựu chiến binh, thanh niên xung phong chống Pháp CB
11 Người tham gia kháng chiến chống Mỹ KC
12 Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đương nhiệm HD
13 Người hưởng trợ cấp Bảo trợ Xã hội BT
14 Người thuộc nghèo, dân tộc thiểu số HN
15 Thân nhân người có công TC
16
Thân nhân
Thân nhân Sĩ quan, hạ Sĩ quan, binh sĩ Quân đội
Thân nhân Công an
Thân nhân Cơ yếu
TQ
TA
TY
17 Trẻ em dưới 6 tuổi TE
18 Người Hiến tạng HG
19 Người nước ngoài đang học tại Việt Nam LS
20 Người thuộc hộ cận nghèo CN
21 Học sinh sinh viên HS
22 Người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư GD
23 Thân nhân người lao động TL
24 Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể XV
25 Người bị bệnh dài ngày NO

Chú ý: Những mã đối tượng có hạn sử dụng từ 06 tháng trở lên: XV, XK, TL, NP, GD.

(Nếu trên thẻ không đủ 06 tháng yêu cầu bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT cũ).

4. Chi trả Bảo hiểm y tế cho Bệnh nhân:

Sau khi thực hiện khám, điều trị kết thúc, Trung tâm sẽ làm thủ tục lên cơ quan Bảo hiểm Y tế giải quyết chi phí Bảo hiểm cho Bệnh nhân -> trả tiền cho bệnh nhân.

– Chi phí thanh toán của bệnh nhân có thẻ BHYT được thực hiện đúng theo quy định của BHYT Việt Nam.

– Bệnh nhân có thẻ BHYT ở những nơi khác khi đến khám và chữa bệnh tại Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4 theo quy định của BHYT phải có giấy chuyển của cơ sở đăng ký BHYT ban đầu.

5. Quyền lợi bảo hiểm:

Mã quyền lợi Quyền lợi chung Riêng
DVKTC
Riêng Vận chuyển Gồm đối tượng
1 100% 100% Có (CM lão thành) CC, TE
2 100% 100/40
TLTT
Có (có công khác) CK
3 100% 100/40 0 CA
4 95% 95/40 Có (bảo trợ nghèo, dân tộc thiểu số BT, HN
5 95% 95/40 0 HT
6 80% 80/40 Có (cận nghèo) CN
7 80% 80/40 0 Còn lại

Ghi chú:

– Bệnh nhân trái tuyến được hưởng 30% BHYT chi trả.

– Bệnh nhân đúng tuyến tùy theo đối tượng sẽ được hưởng từ 80 – 95% BHYT chi trả.

– Đến với Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao 30-4 người bệnh được khám và điều trị với các trang thiết bị ứng dụng kỹ thuật cao cùng với sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm.

Chia sẻ :

Trung tâm Mắt 30-4